انتخاب زبان

درباره گروه توسعه غذایی و صنعتی پرشین

توضیحات مربوط به گروه پرشین

معرفی پرشین کیمیا

توضیحات پرشین کیمیا

ورود به سایت پرشین کیمیا

پرشین ریفاینری

توضیحات پرشین ریفاینری

پرشین انرژی

توضیحات انرژی

ورود به سایت پرشین انرژی

فرم تماس با ما

مسنیبا

اصفهان
نام:دفتر مرکزی
آدرس:اصفهان شهرک صنعتی جی - خیابان سوم - فرعی چهارم پلاک 77
تلفن: 35723649 - 031
         35723647 - 031
فکس: 35720431 - 031
ایمیل: info@persianGroup.net

درخواست

ارتباط با ما